For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Silhouet of a head with a missing puzzle piece
Afbeelding van Pxhere

Mechanismen van dementie

Het consortium dat gehonoreerd wordt valt onder 'Fundamenteel onderzoek'. Hierin zullen verschillende partijen samenwerken aan het beantwoorden van grote vragen binnen het onderzoek naar dementie, onder de naam MODEM (Mechanisms Of DEMentia).

Onder leiding van Guus Smit van het Amsterdam UMC, hoogleraar neurobiologie en bestuurslid van CNCR en Amsterdam Neuroscience, zullen de neurowetenschappers onderzoek doen naar de ziektemechanismen die ten grondslag liggen aan dementie, zoals de ziekte van Alzheimer (AD), frontotemporale dementie (FTD) en vasculaire dementie. De oorzaken hiervan zijn nog grotendeels onbekend en er zijn nog geen effectieve behandelingen. Door de ziektemechanismen zelf beter te begrijpen leren we meer over het ontstaan van en bescherming tegen dementie. Dit schept kansen om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Bij SILS-UvA zullen twee PhD-posities bijdragen aan de inspanningen van het consortium.

Samenwerkingspartners

Het consortium bestaat niet enkel uit onderzoeksinstituten, maar ook partners van onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en het bedrijfsleven. Hierdoor kan nieuwe kennis ook snel de werkvloer en bedrijven bereiken. De vier gehonoreerde consortia gaan voor het einde van het jaar van start en een vijfde aanvraag voor een consortium voor de Nationale Dementiestrategie is nog in behandeling.

Nationale dementiestrategie

Het Programma Onderzoek Dementie is onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van VWS. Het vervult een belangrijk onderdeel van VWS-missie IV: in 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. Een coalitie van vele publieke en private partners heeft hiervoor samen met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 opgesteld.

Aangesloten onderzoeksgroepen